سایت رزومه استیل البرز

بارگذاری فایل رزومه :

توجه شود فرمت فایل حتما باید pdf باشد.

همچنین حجم فایل بارگذاری شده نباید بیش از 2 مگابایت باشد.